REGULAMIN SERWISU INFOTEL.SZCZECIN.PL

Powrót

Polityka prywatności

Korzystanie z informacji na stronie internetowej www.infotel.szczecin.pl oraz poprzez telefony całodobowe, odbywa się zgodnie z zasadami polityki prywatności. Na stronie informacji handlowo-usługowej i medycznej w szczecinie, znajdują się firmy wraz z umieszczonymi do ich stron linkami zewnętrznymi, które to firmy prowadzą odrębną politykę , dotyczącą prywatności . Właściciel portalu internetowego www.infotel.szczecin.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności w innych firmach.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja handlowo-usługowa i medyczna w szczecinie mieszcząca się przy ulicy kardynała stefana wyszyńskiego 14, szanuje prywatność współpracujących z nią firm i przykłada wagę do respektowania praw im przysługujących . Przestrzegamy ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r . Nr 101, poz 926, z późn.zm.). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony informacji, do celów administracyjnych i statystycznych. Informacja handlowo-usługowa i medyczna, udostępnia dane osobowe tylko organom wymiaru sprawiedliwości. Każda współpracująca z nami firma ma prawo wglądu do swoich danych informacyjnych oraz aktualnego zakresu działalności i ewentualnego ich poprawienia lub żądania ich usunięcia z telefonicznej bazy danych i strony internetowej www.infotel.szczecin.pl.
Informacje dotyczące firm, dostarczone do nas, drogą elektroniczną, na adres poczty, podany na stronie internetowej www.infotel.szczecin.pl oraz poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oznaczają akceptację naszej polityki prywatności. Jeżeli zgłoszona firma nie poinformuje właściciela portalu internetowego www.infotel.szczecin.pl o zaistniałych zmianach, to nie bierze on odpowiedzialności za nieaktualne dane, które użytkownika portalu, mogą wprowadzić w błąd. Właściciel informacji handlowo-usługowej i medycznej dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia aktualnych informacji na portalu.

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do strony internetowej: www.infotel.szczecin.pl oraz jej wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od użytkowników portalu i przez nich rozpowszechnianych, należą do właściciela portalu, Zbigniewa Drzewińskiego i stanowią prawnie chronioną własność intelektualną. Dopuszcza się umieszczanie linku do strony głównej portalu internetowego www.infotel.szczecin.pl albo bezpośrednio do wybranej branży ze spisu treści w/w portalu internetowego, na innych stronach internetowych, pod warunkiem, że będzie on odpowiednio opisany i umiejscowiony zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zmiany w regulaminie

Informacja handlowo-usługowa i medyczna w szczecinie zastrzega sobie prawo do zmiany ninijszego regulaminu w każdym czasie.
Copyright © 2014 by Zbigniew Drzewiński | wszelkie prawa zastrzeżone!